เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมเสริมเขี้ยวเล็บ ให้เป็นนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ สู่การพัฒนาเกษตรกรในจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 82 ครั้ง

          นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเกษตรอำเภอ ที่มีอายุราชการ 2 – 7 ปี จำนวน 9 คน จาก 5 อำเภอ เข้าร่วมอบรม หลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ DOAE Officer” ปี 2564 ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ (Zoom) ตามโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          หลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพปี 2564 ครั้งที่ 2 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร ให้มีความสามารถ และปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นมืออาชีพและสามารถปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ ซึ่งในการจัดเวทีครั้งที่ 2 นี้ เป็นการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การใช้เครื่องมือต่างๆในงานส่งเสริมการเกษตร และสร้างความรู้ความเข้าใจในการทำงานเป็นทีม เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดเวทีชุมชนแบบมีส่วนร่วม และการสร้างเครือข่าย โดยมีทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด จำนวน 6 คน ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำแนะนำ สนับสนุนด้านข้อมูลและองค์ความรู้ที่จำเป็น และร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้การฝึกอบรมในครั้งนี้

          โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานเกษตรอำเภอ จะได้นำความรู้มาต่อยอดพัฒนาเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ