22 ก.ค. 64 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ไม่พบผู้ติดเชื้อโควิดในจังหวัด รับชาวแม่ฮ่องสอนกลับมารักษาตัวต่อ 2 ราย ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 22 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 134 ครั้ง

         นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถนการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COMD-19 ทั้งหมดจำนวน 55 ราย ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมในจังหวัด แต่ได้รับผู้ป่วยจากต่างจังหวัดที่มีผลการตรวจยืนยันผลมาแล้ว มารักษาอีก 2 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          CASE MS95 - MS96 ผู้ป่วยทั้งสองรายมีที่อยู่ตามภูมิลำเนา ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปทำงานและพักอยู่ที่กรุงเทพฯ ด้วยกัน CASE MS95 เพศหญิง อายุ 24 ปี เริ่มมีอาการ เจ็บคอ มีเสมหะ มีไข้ ปวดศีรษะ จมูกไม่ได้กลิ่น เมื่อวันที่ 16กรกฏาคม 2564 และ CASE MS96 เพศหญิง อายุ 23 ปี เริ่มมีอาการ ไอ มีเสมหะ มีไข้ จมูกไม่ได้กลิ่น แน่นหน้าอกเล็กน้อย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ผู้ป่วยทั้งสองรายไปรับการตรวจจาก รพ.ไทยนครินทร์ด้วยวิธี RT- PCR เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 ผลพบเชื้อ แต่ไม่สามารถเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่ได้ เนื่องจากไม่มีเตียงว่าง จึงรักษาด้วยตนเอง โดยกินยาลดไข้ ฟ้าทะลายโจร ยาลดเสมหะ และติดต่อขอกลับมารับการรักษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ออกเดินทางโดยจ้างรถรับจ้างเอกชนพร้อมเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน รวม 5 คน ซึ่งอีก 3 ราย มีผลการตรวจด้วยชุดตรวจ Rapid Ag ผลเป็นบวก ถึง รพ.แม่สะเรียง เวลา 18.00 น. ได้รับผู้ป่วยทั้งหมดไว้รักษาตามแนวทาง และเก็บตัวอย่างส่งตรวจเพื่อยืนยันผลอีกครั้ง ในผู้ที่มีผลการตรวจด้วย Rapid Ag ผลเป็นบวก

         สรุป สถานการณ์ปัจจุบัน (ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564) จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด ระลอกเมษายน จำนวน 96 ราย รักษาหายแล้ว จำนวน 55 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา จำนวน 41 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จำนวน 17 ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง จำนวน 10 ราย โรงพยาบาลปาย จำนวน 6 ราย และโรงพยาบาลสนาม จำนวน 8 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ