ม.แม่โจ้ จัดประชุมวิชาการปลาพลวง ปลาเวียน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2  ของโลก ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 13 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 609 ครั้ง

นักวิชาการจาก 15 ประเทศทั่วโลก ร่วมต่อยอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการเลี้ยงปลาพลวง ปลาเวียนเชิงเศรษฐกิจ พร้อมร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการปลาพลวง ปลาเวียน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ..//

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  เปิดเผยว่า คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดการประชุมทางวิชาการปลาพลวง ปลาเวียน ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ของโลก   ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่  หลังจากที่ได้จัดครั้งแรกที่ประเทศภูฏาน ซึ่งมีผู้สนใจจาก 15 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ ประเทศภูฏาน มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เมียนมาร์ เวียดนาม มาเลเซีย เนปาล ปากีสถาน เยอรมัน อังกฤษ สเปน แคนาดา สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย ร่วมประชุม  เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ทางวิชาการ พัฒนาผู้รู้รุ่นใหม่เป็นกำลังสำคัญหลักในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิชาการ เกษตรกรผู้ประกอบการ นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปจากสถาบันต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รวมถึงนักวิชาการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประมง ได้ร่วมฟังการบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญ และนำเสนอผลงานทางวิชาการ แสดงแนวคิดเพื่อให้เกิดการระดมความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการให้แก่สาธารณชนได้รับทราบต่อไป

สำหรับ ปลาเวียน ปลาพลวง เป็นปลาในกลุ่มปลาตะเพียนที่มีขนาดใหญ่ อาศัยอยู่ในแม่น้ำขนาดใหญ่และพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งได้รับความสนใจในระดับชาติ และนานาชาติ ทั้งเพื่อเป็นอาหาร และเลี้ยงเชิงเศรษฐกิจเพราะเป็นปลาที่สวยงามและมีราคาสูง เช่นปลาพลวงชมพูราคากิโลกรัมละ 3,000 บาท อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะเป็นปลาที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในแหล่งน้ำที่สะอาด มีร่มเงา มีแหล่งอาหาร และแหล่งวางไข่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ