อำเภอเมืองเชียงราย ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเพื่อความพร้อมรับมือการเกิดไฟป่า

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 14 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 618 ครั้ง

อำเภอเมืองเชียงราย ประชุมเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนเพื่อความพร้อมรับมือการเกิดไฟป่า

            นายสมกิจ  เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานการประชุมผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า 8 ตำบลของอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ป้องกันเกิดไฟป่า ควันไฟ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5  ขอให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงาน ออกลาดตระเวน และเฝ้าระวังในพื้นที่  นอกจากนี้ให้ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันทำแนวกันไฟบริเวณการเกษตร ให้สำรวจแหล่งน้ำ และสำรวจแนวกันไฟเดิม นอกจากนี้จังหวัดเชียงรายได้มีประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนงดการเผาในที่โล่งทุกชนิด และกำหนดมาตรการลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กโดยนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งดำเนินการตามมาตรการต่างๆอย่างจริงจัง ในการดำเนินการ จัดชุดปฏิบัติการป้องกันและควบคุมไฟป่าร่วมระดับตำบลลาดตระเวนเน้นการป้องปรามและการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือไม่ให้มีการเผาในที่โล่ง การจัดทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยง และการดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมาย  โดยอำเภอเป็นแกนหลักในการวางแผน ระดมกำลัง และปฏิบัติการในระดับพื้นที่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมชาย เกิงฝาก
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ