ทหารพราน 36 ส่ง 3 ชุดปฏิบัติการลงปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองแนวชายแดนแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 25 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 168 ครั้ง

         พ.อ.สมรรถชัย แปงสาย ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ตรวจความพร้อมให้กับ ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จำนวน 3 ชุดปฏิบัติการ เพื่อลาดตระเวนตรวจเข้มเส้นทางล่อแหลมบริเวณช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งให้โอวาท มอบแนวทางในการปฏิบัติงาน และข้อเน้นย้ำการป้องกันตนเองตามมาตรการป้องกันโรคระบาดโควิด - 19 ทั้งยังกำชับให้หน่วยงานทหารในพื้นที่ปฏิบัติภารกิจด้วยความเสียสละ โดยได้กล่าวให้กำลังใจ และขอบคุณกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย ณ ค่ายเทพสิงห์ ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ทางด้านกำลังพลในชุดปฏิบัติการมีความเข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชา และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบ

          ทั้งนี้ ในปัจจุบันหน่วยเฉพาะกิจที่ 3 เพิ่มความเข้มข้นในการลาดตระเวน และเฝ้าตรวจแนวชายแดนตลอด 24 ชม. เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19 ตามนโยบายของหน่วยเหนือโดยเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ