เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย MOU กับ วิสาหกิจชุมชน ในโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 103 ครั้ง

          เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอปาย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ วิสาหกิจสวนฅนปายไฮโดรโปรนิกส์ ในโครงการปลูกกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปาย(พชอ.ปาย) ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอำเภอปายภายใต้แนวคิด เศรษฐกิจสุขภาพ

          MOU ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการปลูกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทยให้มีคุณภาพมาตรฐาน การส่งเสริมผลผลิตกัญชาที่มีคุณภาพให้กับคลังวัตถุดิบกัญชาของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำหรับนำไปใช้ในผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม โครงการฯดังกล่าวเป็นโครงการนำร่องการปลูกกัญชาในรูปแบบโรงปิด จะทำให้ได้กัญชาที่มีคุณภาพ เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลปาย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          ทั้งนี้ มีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปาย นายแพทย์วัฒนาชัย  วิเศษสมิต  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย นายแพทย์ธนวัฒน์ คงธรรม รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลปาย นางสาวพิมล เกิดมงคล สาธารณสุขอำเภอปาย นางจันทร์ทิพย์ มีชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายฐานันต์ แก้วดิษฐ์ ประธานวิสาหกิจชุมชน ร่วมพิธี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ