ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม 2564

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 192 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เน้นย้ำ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใช้การข่าวที่แม่นยำในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่

ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านระบบ Video Conference เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564

ด้านผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สามารถจับกุมดำเนินคดีได้ทั้งหมด 10 คดี ในพื้นที่อำเภอแม่อาย 6 คดี ,อำเภอฝาง 3 คดี ซึ่งเป็นการจับกุมผู้ที่ลักลอบขนยาเสพติดตามแนวชายแดน และอีก 1 คดีในพื้นที่ของสถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ อำเภอสันทราย เป็นการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด รวมของกลางเป็นยาบ้ากว่า 4 ล้านเม็ด ฝิ่นดิบ 136 กิโลกรัม ไอซ์ 10 กิโลกรัม และเฮโรอิน 3.6 กิโลกรัม

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ใช้การหาข่าวในพื้นที่ การข่าวที่มีความแม่นยำ มุ่งเน้นการหาข่าวเชิงรุก เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเฉพาะพื้นที่ 5 อำเภอชายแดน  อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID - 19 ทำให้แต่ละอำเภอต้องแบ่งกำลังเจ้าหน้าที่ไปปฏิบัติงานในด้านของการสกัดกั้นผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 และปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ  จึงอาจเป็นโอกาสให้ผู้ที่ค้ายาเสพติดลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ได้มากขึ้น

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565 ทั้ง 5 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่อาย อำเภอฝาง อำเภอเชียงดาว อำเภอไชยปราการ และอำเภอเวียงแหง ทางคณะกรรมการฯ จะได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานงานและรับทราบถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อนำมาปรับแผนดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ