ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรร“ซิโนฟาร์ม” ให้แก่อบจ.ลำปาง ครบจำนวน 50,000 คน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 140 ครั้ง

วันที่ 30 ก.ค.2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ครั้งที่ 4  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง (อบจ.ลำปาง) อยู่ในรายชื่อลำดับที่ 14 ได้รับจัดสรรวัคซีน จำนวน 28,300 คน

โดยเมื่อวันที่ 22 ก.ค.2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ประกาศรายชื่อหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ครั้งที่ 2  โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อยู่ในลำดับที่ 1 ได้รับจัดสรรวัคซีน จำนวน 21,700 คน รวมแล้วครบจำนวน 50,000 คน ตามที่ขอรับการจัดสรร

ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการตรวจสอบ คัดกรองข้อมูลรายชื่อประชาชนที่ลงทะเบียนขอรับวัคซีน และประสานโรงพยาบาลเพื่อวางแผนนัดหมายการฉีดวัคซีนตามจำนวนที่ได้รับการจัดสรร คาดว่าต้นเดือนสิงหาคม จะสามารถประกาศรายชื่อและสถานที่นัดหมายฉีดวัคซีนให้ประชาชนทราบต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัจฉราพร ปวงจันทร์
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ