นายอำเภอเมืองลำปาง และทีม ศปก.ตำบลบ้านค่า ออกตรวจเยี่ยมการเตรียม Local Quarantine ตำบลบ้านค่า ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์จังหวัดลำปาง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 114 ครั้ง

นายวาทิต  ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง และทีม ศปก.ตำบลบ้านค่า ออกตรวจเยี่ยมการทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่กักกันเพื่อสังเกตอาการในชุมชน/หมู่บ้าน Local Quarantine ตำบลบ้านค่า ณ ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพรัตนานุรักษ์จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นของสาขาของโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ สังกัดกรมการแพทย์ เดิมเป็นสถานที่ใช้บำบัดยาเสพติด กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ให้เข้ารับ การฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดแบบควบคุมตัวเป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยปัจจุบันไม่มีการใช้ประโยชน์มาประมาณ 10 ปี ทำให้มีสภาพรกร้าง
เมื่อเกิดวิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนเกิดวิกฤติสาธารณสุข จึงมีผู้ติดเชื้อและผู้เสี่ยงสูงกลับมาในพื้นที่ เพื่อเป็นการดูแลชาวตำบลบ้านค่า ซึ่งเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง และต้องมีการกักตัวสังเกตอาการ ศปก.ตำบลบ้านค่า จึงประสานขออนุญาตจากหน่วยงานผู้ดูแลสถานที่ฯ ปรับปรุงให้เป็น LocalQuarantine ของตำบลบ้านค่า เป็นสถานที่รองรับคนลำปางกลับบ้าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ