มทบ.32 เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 162 ครั้ง

มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามกองทัพบก ศูนย์คัดกรองกองทัพภาคที่ 3 (มณฑลทหารบกที่ 32) ณ สโมสรนายทหารค่ายสุรศักดิ์มนตรี อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน ซึ่ง พลตรี อโณทัย  ชัยมงคล ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 32 ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 32 ได้รับการประสานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางในการเป็นศูนย์คัดกรองของจังหวัดลำปาง กรณีที่ผู้ป่วยโควิด-19 เมื่อเคลื่อนย้ายมาเป็นหมู่คณะจะมาใช้บริการ ณ ศูนย์คัดกรองแห่งนี้ ก่อนที่จะแยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกที่มีผล RT-PCR มาแล้ว จะตรวจร่างกาย วัดระดับออกซิเจน และ X-ray ปอดทุกราย แบ่งเป็นสีเขียว สีเหลืองและสีแดง ถ้าออกซิเจน และX-ray ปกติ จะส่งโรงพยาบาลสนาม ถ้าผิดปกติจะส่งโรพยาบาลที่จัดเตรียมไว้เท่านั้น และกลุ่มที่ 2 ยังไม่มีผล RT-PCR จะ swab ใหม่ ระหว่างรอผลจะส่งเข้าที่พักที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปางได้จัดเตรียมไว้
นอกจากการเตรียมสถานที่ มณฑลทหารบกที่ 32 ได้จัดเตรียมทรัพยากรของหน่วยอื่นๆ ที่จังหวัดลำปางประสานมา ทั้งบุคลากรทางการแพทย์จาก โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี, ยานพาหนะหลากหลายชนิดรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  พร้อมที่จะให้การสนับสนุนและร่วมปฏิบัติภารกิจสำคัญในการมุ่งช่วยเหลือประชาชนชาวลำปางที่ติดเชื้อโควิด-19 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ