จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายความมั่นคงฯ เพื่อวางมาตรการดำเนินงานด้านความมั่นคงของจังหวัด ในทุกมิติ

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 63 ครั้ง

       (30 ก.ค.64) ที่ ห้องประชุมเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วยพันเอกวิศิษฐ์ ทรัพย์สิน รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ร่วมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน โดยมีวาระการประชุมประกอบด้วย สถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดน่าน  การดำเนินงานกลุ่มเสริมสร้างความมั่นคงของรัฐ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การป้องกันการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานาผลการสำรวจสิ่งปลูกสร้าง รีสอร์ท พื้นที่ป่าสงวน ป่าอนุรักษ์ในท้องที่จังหวัดน่าน การดำเนินงานของกลุ่มงานเสริมสร้างความมั่นคงและด้านสังคม ปัญหายาเสพติด การแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การจัดระเบียบสังคมและคดีอุกฉกรรจ์ สถานการณ์ยาเสพติด การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่  และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยให้ความสำคัญการดำเนินงานทุกด้าน ทุกระดับมุ่งแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
        
ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดน่าน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 20.00 น.พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 61 ราย ติดเชื้อในจังหวัด 6 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 55 ราย (ผู้ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 346 ราย ผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดสะสม 615 ราย) มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 961 ราย กำลังรักษาตัว 540 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐ 146 ราย โรงพยาบาลสนาม 394 ราย รักษาหายแล้วสะสม 419 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย
       
ล่าสุดกองทัพบก ได้นำเครื่องบินลำเลียงแบบ 295 (C295) เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียว จำนวน 24 ราย จากกรุงเทพฯ กลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนาจังหวัดน่าน ผู้ป่วยทั้งหมดจะเข้ารับการตรวจคัดกรองและเข้ารับการรักษาตามระบบต่อไป นอกจากนี้มีรายงานว่ายังมีผู้ป่วยรอเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดน่าน กว่า 200 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ