ผู้ว่าแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ของแต่ละหมู่บ้าน พบหมู่ทยอยปักธงฟ้า ประกาศ เป็นหมู่บ้านปลอดโควิด

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 110 ครั้ง

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมรองผู้ว่าราชการ และนายกเหล่ากาชาด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ติดตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ โควิด -19 ของแต่ละหมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่าผู้นำหมู่บ้าน  อสม  ได้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในทุกๆเช้า และเดินเคาะประตูบ้านทุกครัวเรือนเพื่อแจ้งข่าวการแพร่ระบาดของ โควิด 19  พร้อมแนะนำให้ให้ทุกคนให้ความสำคัญในมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดและทำอย่างต่อเนื่อง จากการลงพื้นที่พบว่าที่บ้านในสอย ต.ปางหมู  และบ้านทบศอก ต.หมอกจำแป่  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ชาวบ้านได้พร้อมกันนำธงสีฟ้ามาปัก ตามรั้วประตูบ้าน ทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อประกาศว่าเป็นหมู่บ้านปลอด โควิด

นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีเจตนารมณ์ ที่จะให้ทุกหมู่บ้าน รวมพลัง แรงกาย แรงใจ ช่วยกันขับเคลื่อนโดยชุมชนดูแลกันเอง  ให้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งปลอดโควิด โดยให้ปฏิบัติตามประกาศมาตรการป้องกัน covid ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และปฏิบัติตามหลัก D-M-H-T-T ของกระทรวงสาธารณสุข การสวมหน้ากาก - ล้างมือบ่อย ๆ - เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ชุมชนหรือที่ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมาก รวมถึงสถานที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อป้องกันการรับเชื้อและแพร่เชื้อให้กับคนในครอบครัว และลดการแพร่ระบาดของโรคในชุมชน ทั้งนี้หากหมู่บ้านใดผ่านเกณฑ์ตามมาตรการต่างๆของจังหวัดจะมีการมอบธงสีฟ้าแสดงสัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้ไม่มี covid และจะขยายผลออกไปในระดับอำเภอ ต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ