เทศบาลเมืองพะเยา ประชุมหารือเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 69 ครั้ง

            นางสุมิตรา กัณฑมิตร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมหารือซักซ้อมการปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 ตลอดจนการวางแผนการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ ในพื้นที่เทศบาลเมืองพะเยา โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมชั่วคราว สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา

            ทั้งนี้ เบื้องต้นทางเทศบาลเมืองพะเยา ได้ออกประกาศเทศบาลเมืองพะเยา เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 โดยได้ขยายระยะเวลาให้สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online, On hand และ On demand ต่อไปตั้งแต่วันที่ 2 – 13 สิงหาคม 2564 และให้เปิดการเรียนการสอยในรูปแบบ On site ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : อานนท์ ติ๊บย้อย
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ