จังหวัดแพร่ซักซ้อมการย้ายผู้ป่วยเข้าสู่พักคอย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 52 ครั้ง

จังหวัดแพร่ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอย (Community Isolation) เตรียมเปิดใช้งาน 1 สิงหาคม 2564

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายเสรี ทรงศักดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่ และผู้เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะในการซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าศูนย์พัก
คอย (Community Isolation) หรือ Ci ของจังหวัดแพร่ ซึ่งจัดตั้งที่สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว จากโรงพยาบาลสนาม หรือผู้ป่วยขาลง (step down ) และนำมาอยู่ในช่วงกักตัว 4 วันสุดท้าย ก่อนเดินทางกลับสู่ชุมชน โดยแนวทางนี้จะทำให้โรงพยาบาลสนามจะได้มีเตียงว่างรองรับผู้ป่วยที่เข้ามาใหม่ ซึ่งศูนย์พักคอยแห่งนี้สามารถรองรับได้ 50 เตียงเป็นชาย 25 เตียง หญิง 25 เตียง โดยดำเนินการภายใต้การดูแลตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด 

ทั้งนี้ศูนย์พักคอยหรือ community isolation ของจังหวัดแพร่จะสามารถเปิดดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ