หลายภาคส่วนร่วมจัดตั้ง รพ.สนามแห่งที่ 2 ของ จ.ลำพูน รองรับผู้ป่วย COVID19 ที่เพิ่มขึ้น

  • ข่าวจาก : สวท.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 77 ครั้ง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564  ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน บูรณาการร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., ตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน , กองพลทหารราบที่ 7 โดย กรมทหารราบที่ 7 (ร.7), กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 7 (ร.7 พัน.1), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน, โรงพยาบาลป่าซาง, โรงพยาบาลลำพูน สมาชิก อส.ร้อย บก.บร. บก.อส.จ.ลพ. และบุคลากรทางการแพทย์  ดำเนินการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามรองรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 (แห่งที่ 2) ณ โรงพยาบาลป่าซาง ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำพูน และผู้ป่วยตามโครงการ “รับคนลำพูนกลับบ้าน” ซึ่งมีความประสงค์จะกลับมารักษาพยาบาลที่ภูมิลำเนาจังหวัดลำพูน โดยสามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 100 เตียง ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนเตียงสนาม แบบกระดาษ จาก บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) SCGP โดยโรงพยาบาลลำพูนและโรงพยาบาลป่าซาง สนับสนุนชุดเครื่องนอน  ประกอบด้วย ฟูก ผ้าปู ผ้าห่ม และหมอน

สำหรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 ครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ได้ช่วยกันปรับสภาพพื้นที่ ให้มีความพร้อม ในการรองรับการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะแพทย์และพยาบาล มีระบบในการจัดการที่มีมาตรฐาน สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อออกไปสู่ หมู่บ้าน ชุมชน และพื้นที่อื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์
บรรณาธิการ : ศรีอุไร นุกูลกิจบำรุง
แหล่งที่มา : สวท.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ