จ.แพร่ ซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอย(Community Isolation) เตรียมเปิดใช้วันพรุ่งนี้ !

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 83 ครั้ง

วันนี้(31 ก.ค.64) นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นายแพทย์ขจร วินัยพานิชนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ปกครองท้องที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้ข้อเสนอแนะในการซักซ้อมแผนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเข้าศูนย์พักคอย (Community Isolation) หรือ Ci ของจังหวัดแพร่

ศูนย์พักคอย(Community Isolation)จังหวัดแพร่ จัดตั้งที่สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ อำเภอสูงเม่น เพื่อใช้ในการรองรับผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วจากโรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) อำเภอเมืองแพร่หรือผู้ป่วยขาลง (step down ) โดยจะนำมากักตัวศูนย์พักคอย(Community Isolation)  4 วันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับสู่ชุมชน โดยแนวการดำเนินงานนี้ จะทำให้โรงพยาบาลสนามจะได้มีจำนวนเตียงว่างรองรับผู้ป่วยที่เข้ามาใหม่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งศูนย์พักคอยแห่งนี้สามารถรองรับได้ 50 เตียง เป็นชาย 25 เตียง หญิง 25 เตียง โดยดำเนินการภายใต้การดูแลตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ศูนย์พักคอย(Community Isolation)จังหวัดแพร่ จะเปิดดำเนินการในวันพรุ่งนี้ (1 สิงหาคม 2564) เป็นต้นไป ณ สถาบันพัฒนาผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลสูงเม่น จังหวัดแพร่

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ