มาตรการการป้องกันโควิด-19 ของชุมชนเข้มแข็งบ้านป่าผึ้ง ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 31 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 159 ครั้ง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่มีความต่อเนื่องและรุนแรงมากยิ่งขึ้น  ทำให้ทุกชุมชนในจังหวัดแพร่นั้น ต้องมีมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันชุมชนของตนเองให้ปราศจากโควิด-19  การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่กักตัวของชุมชน การปฏิบัติตามมติประชาคมของหมู่บ้าน ถือเป็นหนึ่งในมาตรการที่ทำให้ลูกบ้านทุกคนนั้นปลอดภัย

ชุมชนบ้านป่าผึ้ง หมู่ 12 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เป็นหนึ่งในชุมชนที่มีมาตรการเข้มแข็งและจริงจัง โดยเฉพาะการแจ้งลูกบ้านให้แจ้งสมาชิกในในครอบครัวที่อยู่นอกพื้นที่ ว่าก่อนเดินทางเข้ามาในพื้นที่นั้น จะต้องโทรมาแจ้งล่วงก่อนทุกครั้ง อย่างน้อยเป็นเวลา 3 วันก่อนเข้าพื้นที่ เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้านประเมินและเตรียมความพร้อมในการรองรับผู้ที่จะเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง

นายสำราญ โด่งดัง ผู้ใหญ่บ้านป่าผึ้ง กล่าวว่า มาตรการวางแผนของคนในหมู่บ้าน คนที่ทำงานต่างจังหวัดไม่ว่าจังหวัดไหนก็ตาม ถ้าจะกลับมาในหมู่บ้านต้องแจ้งล่วงหน้าฝ่ายปกครอง อสมหรือเจ้าหน้าที่อย่างน้อย 3 วัน เพราะว่าเรา ต้องการมาดู มาตรวจสอบ มาประเมินความพร้อมของบ้านแต่ละหลังที่กลับมาจากต่างพื้นที่ว่าจะพร้อมแค่ไหน กลับมาแล้วมีคนอยู่ในครัวเรือนหรือไม่   ถ้าเราประเมินไม่ผ่าน เราก็จะมีศูนย์กักกันของตำบลหัวฝายอยู่ที่วัดทุ่งเจริญ เราจะส่งตัวไปกักที่ วัดทุ่งเจริญ 14 วันครับ

มติ หรือ ประชาคมหมู่บ้าน นำมาซึ่งความสามัคคีและมาตรการที่เข้มแข็งในด้านความปลอดภัยจากโควิด-19  ของคนในชุมชนบ้านป่าผึ้งแห่งนี้

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ