2 หมู่บ้านในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปักธงฟ้าปลอด COVID-19 ชูส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 92 ครั้ง

            นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้เดินทางลงพื้นที่มอบธงสีฟ้าให้  2 หมู่บ้าน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ หมู่บ้านนี้ไม่มีโควิด-19” ได้แก่ บ้านในสอย หมู่ที่ 4 ตำบลปางหมู และบ้านทบศอก หมู่ที่ 8 ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

            นายประจักษ์ พิศไหว ผู้ใหญ่บ้านในสอย หมู่ที่ 4 ได้กล่าวว่า  อสม.ในหมู่บ้าน ได้รณรงค์ เคาะประตูบ้านแต่ละหลัง เน้นย้ำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน  ล้างมือบ่อย ๆ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง แจ้ง และมาคัดกรอง  พร้อมบันทึกประวัติไว้ทุกคน ส่งผลให้หมู่บ้านในสอย ปลอดจากโรคโควิด 19

            ด้าน นายสมาน คีรีประภาวัฒน์ ผู้ใหญ่บ้านทบศอก หมู่ที่ 8 ตำบลหมอกจำแป่ กล่าวว่า  ได้ทำความเข้าใจให้กับลูกบ้าน และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย หากออกนอกเคหสถาน  ล้างมือบ่อยๆ  ซึ่งชาวบ้านต่างก็รับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพราะทุกคนในชุมชนเข้าใจดีว่า “...การป้องกัน คือสิ่งที่ดีที่สุด...”  ทำให้หมู่บ้านทบศอก ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 แม้แต่คนเดียว

            ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ระบุว่า  การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านนี้ ไม่มีโควิด 19  เป็นการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด 19 ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด–19  และขับเคลื่อนหมู่บ้านนำร่อง  เพื่อเป็นตัวอย่างของหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการวางกฎ-กติกา ดูแลคนในชุมชนให้ปลอดจากโควิด 19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ