พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม กำกับ ดูแลรถ Mobile พาณิชย์... ลดราคา! ช่วยประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ณ อำเภอปาย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

          นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจติดตาม การจำหน่ายสินค้า  "รถ Mobile พาณิชย์.. ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก " ณ บ้านห้วยปู ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย โดยพบว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่ง อำเภอปาย มีจุดจำหน่ายสินค้าจำนวน 40 จุด จำหน่ายวันละ 2 รอบ รอบที่ 1 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. และรอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ประชาชนสามารถเช็ครายละเอียดเส้นทางเดินรถ Mobile โดยการสแกน QR Code แต่ละอำเภอ

          รถ Mobile พาณิชย์.. ลดราคาฯ เป็นมนโยบายของ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) มีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ บรรเทาความเดือดร้อนลดค่าครองชีพให้กับประชาชน ลดการเดินทางของประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid – 19 เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด

          โดยในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้จัดรถ Mobile 5 คัน จำหน่ายสินค้า ถึงพื้นที่ชุมชนในทุกอำเภอ มากกว่า 70 รายการ อาทิ ข้าวสาร ไข่ไก่ น้ำมันพืช น้ำตาลทราย บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไปบริการจำหน่ายให้กับประชาชน ตามจุดจำหน่าย 300 จุด ทั้ง 7 อำเภอ ดำเนินการระหว่าง วันที่ 30 กรกฎาคม ถึง 28 สิงหาคม 2564 รวมระยะเวลา 30 วัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ