รร.ล่องแพวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน ปิดอีกครั้ง ภายหลังพบครูเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง เร่งใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit ตรวจครูทั้งโรงเรียน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

           ภายหลังจากที่โรงเรียนล่องแพวิทยา ตำบลแม่สวด อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอน ประกาศกำหนดให้นักเรียนเปิดเรียนตามปกติ ในวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 ต่อมา วันนี้ (1 ส.ค. 64) โรงเรียนล่องแพวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ 2/2564 ให้ปิดโรงเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดจากการแพร่ระบาด โดยมี สาเหตุดังนี้

          1. มีบุคลากรครูได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 เป็นบวก ซึ่งทำให้มีความเสี่ยงสูงต้องทำการกักตัว เพื่อดูอาการและตรวจหาเชื้อโดยวิธีการ swab ที่โรงพยาบาลสบเมย ในลำดับต่อไป

          2. โรงเรียนล่องแพวิทยามีจำนวนนักเรียนและนักเรียนพักนอนเป็นจำนวนมาก หากเกิดการติดเชื้ออาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสแบบกลุ่มก้อน (Cluster) ภายในโรงเรียนอย่างรวดเร็ว

           ดังนั้นโรงเรียนล่องแพวิทยา  เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและราษฎรในพื้นที่ โดยให้บุคลากรครูและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

            1. ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ถึง 8 สิงหาคม 2564 รวมทั้งสิ้น 7 วัน

            2.โรงเรียนจะได้ดำเนินตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วย ชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kitให้แก่บุคลากรครู ในวันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นเบื้องต้น และจะประสานการตรวจเพื่อยืนยันร่วมกับโรงพยาบาลสบเมยและหน่วยงานสาธารณสุข ในลำดับต่อไป

            3. ให้ครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง ทำการกักตัวเองและปฏิบัติตนตามมาตรการการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด งดการเดินทางไปยังพื้นที่ควบคุมสูงหรือพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2-8 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ทางโรงเรียนจะประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ