อำเภอสันทราย ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเจดีย์แม่ครัว ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 192 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเจดีย์แม่ครัว พบผลเป็นลบทั้งหมด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าของตลาดปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด..//

            นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย  เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานพบผู้ป่วยยืนยันผลตรวจว่าติดเชื้อจากต่างอำเภอมีการเดินทางมาติดต่อซื้อขายสินค้าในตลาดสดเจดีย์แม่ครัว ตำบลแม่แฝกใหม่ ซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ มีผู้มาจับจ่ายซื้อของจากหลายอำเภอ ทั้งอำเภอแม่แตง อำเภอแม่ริม และอำเภอพร้าว ดังนั้นเพื่อป้องกันข่าวลือที่อาจส่งผลกระทบต่อวิถีชาวบ้าน (Fake News) จึงได้ประสานเจ้าของตลาดแจ้งให้พ่อค้าแม่ค้ากลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอสันทราย  โดยเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทราย ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสันทราย สภ.แม่แฝก เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่แฝกใหม่ ออกทำการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยชุด Antigen test kit (ATK) โดยการสนับสนุนชุดตรวจจากจังหวัดเชียงใหม่ ในกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเจดีย์แม่ครัวทั้งตลาด ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านเจดีย์แม่ครัว จำนวน 425 ราย พบผลเป็นลบทั้งหมด  รวมทั้ง ยังได้สั่งการให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวหมู่บ้าน ให้ประชาชนทุกคนที่จับจ่ายซื้อของกับรถเร่ขายของในห้วงระยะเวลาที่ผ่านมา สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้ประสานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้านทุกแห่งเพื่อเข้ารับการคัดกรองตรวจหาเชื้อในทันที พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าของตลาดทำความสะอาด/พ่นฆ่าเชื้อในตลาดต่อเนื่องเป็นประจำ  ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข  อย่างเคร่งครัด รวมถึงให้พ่อค้าแม่ค้า สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด หากพบอาการให้รีบไปตรวจ swab ด้วยวิธีการ RT-PCR ที่ โรงพยาบาลสันทรายได้ทันที

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ