จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับผู้ป่วย COVID-19 กลับภูมิลำเนาเพิ่มอีก 6 ราย รวม 95 รายแล้ว

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 1 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 134 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรค COVID-19 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทั้งหมด จำนวน 29 ราย พบผู้ติดเชื้อ 6 ราย เป็นป่วยมาจากต่างจังหวัด ทั้ง 6 รายโดยมีรายละเอียด ดังนี้

          ผู้ป่วยรายที่ 154- 155เพศชาย อายุ36 ปี และเด็กหญิง อายุ 9 ปี ผู้ป่วยทั้งสองเป็นพ่อลูกกัน ที่อยู่ตามภูมิเนา ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า ไปทำงานและพักอาศัยอยู่ที่ กรุงเทพฯเริ่มมีอาการป่วย วันที่ 31กรกฎาคม 2564 จึงติดต่อศูนย์โควิดแม่ฮ่องสอน เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวพร้อมกับครอบครัวรวม 5 คน ภรรยา (ผู้ป่วยรายที่ 151) และลูก 3 คน ป่วย 1 คน (ผู้ป่วยรายที่ 155) ถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ได้กักกันตัว ที่บ้าน และได้รับการตรวจด้วยวิธี RT-PCR ผลพบเชื้อในวันนี้ เข้ารับการรักษาที่ รพ. ปางมะผ้า

          ผู้ป่วยรายที่ 156 - MS159 เพศหญิง อายุ 28 ปีเพศชาย อายุ 37 ปี เด็กหญิง อายุ 15 ปีและอายุ11 ปี ทั้งหมดเป็นคนพ่อแม่ลูกกัน ที่อยู่ตามภูมิลำเนา ต.ผาบ่อง อ.เมือง พ่อและแม่ทำงานเป็นพนักงานโรงงานพลาสติก ที่กรุงเทพฯ มารดา ผู้ป่วยรายที่ 156 เริ่มมีอาการป่วย เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ตรวจ Rapid antigen ผลเป็นบวก ต่อมาสามีและลูกเริ่มมีอาการป่วย ติดต่อศูนย์โควิดแม่ฮ่องสอน ทั้งหมดเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวเข้ารับการรักษาที่ รพ.แม่สะเรียง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 และผลการตรวจ RT-PCR พบเชื้อทั้ง 4 ราย ในวันนี้

          สรุป สถานการณ์ปัจจุบัน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อ COVID-19 ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด ในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564 เป็นผู้ป่วยในจังหวัด15 ราย ผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา 95 ราย ขณะนี้ ผู้ป่วยทั้งหมดตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 จำนวน 159 ราย รักษาหายแล้ว 83 ราย เสียชีวิต 1 ราย ยังอยู่ระหว่างรักษา 75 ราย รักษาอยู่ที่ รพ.ศรีสังวาลย์ 7 ราย รพ..แม่สะเรียง 9 ราย รพ.ปาย 10 ราย รพ.ปางมะผ้า 1 ราย และ รพ.สนาม 48 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 63 ราย ปานกลาง 10 ราย และรุนแรง 2 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ