โรงพยาบาลแพร่ ประกาศด่วน! กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ Walk In ฉีดวัคซีน covid-19 ในวันที่ 5-6 ส.ค.64 นี้

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 245 ครั้ง

โรงพยาบาลแพร่ ประกาศด่วน ! ทางเพจโรงพยาบาลแพร่-Phrae hospital เชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค หญิงตั้งครรภ์ walk in ฉีดวัคซีน covid-19 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 น - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่

ซึ่งการฉีดวัคซีนครั้งนี้ สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2505 / กลุ่มผู้ป่วย 7 โรค อันได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็งทุกชนิด โรคเบาหวานและโรคอ้วนที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไปหรือดัชนีมวลกายเกิน 35 และ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์เท่านั้น

ทั้งนี้ สามารถฉีดได้ทั้งผู้ที่ลงทะเบียนจองแต่ยังไม่ถึงคิวนัด หรือผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจอง โดยสามารถโทรเข้ามาจอง วัน และเวลาล่วงหน้าเพื่อลดความแออัดและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 054 533 500 ต่อ 7001 หรือ Facebook โรงพยาบาลแพร่ - phrae Hospital และ LINE ID : @643zuyeg

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : รัชนี ดัชถุยาวัตร
บรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ