โรงพยาบาลน่าน เตรียมเปิด Walk In ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ต้องจองคิว

  • ข่าวจาก : สวท.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 5 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 231 ครั้ง

          โรงพยาบาลน่าน เตรียมเปิดให้บริการผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค Walk In ฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดน่าน มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 1,278 ราย
 
     นายแพทย์พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลน่าน กล่าวว่า ณ วันนี้จังหวัดน่านได้รับการจัดสรรวัคซีนจำนวน 17,000 โดส มุ่งเน้นฉีดให้กับกลุ่มผู้สูงอายุเป็นหลัก ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลน่านได้ให้บริการฉีดวัคซีนไปแล้ว 23,000 โดส จากทั้งหมด 59,000 โดส และยังคงให้บริการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง โดยได้นัดหมายผู้สูงอายุในเขตอำเภอเมืองน่านทั้งหมด มารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันที่ 6 และวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2564จากวัคซีนจำนวน 17,000 โดส จะแบ่งฉีดให้กับผู้สูงอายุ 5,000 โดส
         ในส่วนของการ Walk In คือผู้สูงอายุ เดินทางมาที่โรงพยาบาลน่านมาฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้เลยโดยไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว ขอให้ถือบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย โดยจะเปิดให้ Walk In ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 จะเปิดเป็นแคมเปญไปก่อนส่วนวันอื่นๆ จะพิจารณาอีกครั้ง ดังนั้นในเขตอำเภอเมืองน่านผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญเป็นอันดับ 1 โดยไม่ต้องมีบัตรคิว ไม่ต้องมีการจอง จากนั้นช่วงกลางเดือนสิงหาคมจะเริ่มให้บริการฉีดวัคซีนให้กลุ่มทั่วไป คือกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 18 -59 ปี ที่ลงทะเบียนไว้ผ่าน อสม. จะได้รับการฉีด และกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านระบบ “น่านวัคซีน” จะทยอยนัดหมายให้มาฉีด ร่วมถึงกลุ่มที่มาลงทะเบียนกับโรงพยาบาลน่านก็จะได้รับการฉีดวัคซีน สำหรับสูตรการฉีดวัคซีนทั้งผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป เข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่สองวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca)          ขอให้บุตรหลานนำผู้สูงอายุไปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั้งแบบผ่านการลงทะเบียนและแบบ Walk Inในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 ทั้งภาคเช้าและบ่าย ที่ชั้น 5 อาคารศิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรค และลดอาการหรือความรุนแรงกรณีเกิดการติดเชื้อโควิด-19
          
สำหรับส่วนสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดน่าน ข้อมูล ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 20.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 71 ราย (ผู้ติดเชื้อในจังหวัดสะสม 387 ราย ผู้ติดเชื้อต่างจังหวัดสะสม 866 ราย) มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด 1,278 ราย กำลังรักษาตัว 657 ราย รักษาตัวที่โรงพยาบาลรัฐ 250 ราย โรงพยาบาลสนาม 384 รายรักษาตัวที่ Hospitel 23 ราย รักษาหายแล้วสะสม 619 ราย เสียชีวิตสะสม 2 ราย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.น่าน
บรรณาธิการ : สรวิชญ์ ไชยคำ
แหล่งที่มา : สวท.น่าน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ