หมู่บ้านสันติชล อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมขับเคลื่อนหมู่บ้านสีฟ้า ประกาศเจตนารมณ์ “หมู่บ้านปลอดโควิด-19"

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 68 ครั้ง

           นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ล่าสุด เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ได้ลงพื้นที่ หมู่บ้านสันติชล หมู่ที่ 5 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามการขับเคลื่อนหมู่บ้านสีฟ้า ประกาศเจตนารมณ์ เป็น หมู่บ้านปลอดโควิด-19

           นายอเนก วิทยวิจิตร ผู้ใหญ่บ้านน้ำฮู กล่าวว่าหมู่บ้านสันติชล ได้ปฏิบัติตามมาตรการสกัดโควิด ทั้งการสกัดคัดกรองผู้เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงก่อนเข้าหมู่บ้าน การร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเข้มงวดและต่อเนื่อง อีกทั้งมีการจัดเตรียมสถานที่กักกันในชุมชน (CI) เพื่อรองรับคนในภูมิลำเนาที่ประสงค์จะกลับมาอยู่บ้าน

           ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้มอบธงสีฟ้า เป็นสัญลักษณ์ของการประกาศเจตนารมณ์ หมู่บ้านปลอดโควิด 19พร้อมกล่าวชื่นชมชาวบ้าน และ ผู้นำชุมชน ที่มีแนวทางสู้โควิดด้วยชุมชนเข้มแข็ง พร้อมกันนี้ได้สร้างความเข้าใจให้ประชาชนทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด ให้กำลังใจและให้คำแนะนำกับประชาชนในการต่อสู้กับโควิด-19 เชิญชวนชาวบ้านให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันให้ครบทุกคน นอกจากนี้ ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้าน ให้ช่วยกันเป็นหูเป็นตา รักษาความปลอดภัย ค้นหาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

           หมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19เป็นหนึ่งในแนวคิดของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกันการระบาดของโควิด19 โดยให้ประชาชนในชุมชน ร่วมทำและร่วมตัดสินใจกันเอง ภายใต้กฎเกณฑ์ หรือระเบียบที่ได้ร่วมคิด ที่จะช่วยให้สามารถคลี่คลายสถานการณ์วิกฤติของโควิด 19 ไปได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ