พาณิชย์เชียงรายเร่งแก้ปัญหาสับปะรดภูแลราคาตกต่ำ ให้ตลาดค้าส่งรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง พร้อมเตรียมส่งขายต่างจังหวัด

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 12 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 107 ครั้ง

นางณัฐพร  มหาไพบูลย์  พาณิชย์จังหวัดเชียงราย  พร้อมด้วย ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย   สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงราย  สหกรณ์การเกษตรแม่ยาว จำกัด ผู้แทนบริษัทประชารัฐรักษ์สามัคคี  ผู้แทนตลาดล้านเมือง  และผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด  ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาสับปะรดภูแลราคาตกต่ำ  โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ตลาดล้านเมืองรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรโดยตรง และให้สหกรณ์การเกษตรทำต้นทุนการแปรรูปพร้อมรับประทานสด  รวมค่าขนส่ง เพื่อส่งผู้รับซื้อปลายทาง  และต้นทุนในการกระจายสู่จังหวัดนอกแหล่งผลิต เพื่อประชาสัมพันธ์การกระจายสับปะรดภูแลออกนอกจังหวัดเชียงราย ถึงมือผู้บริโภคในจังหวัดปลายทางต่อไป

          สับปะรดภูแล คือ สับปะรดที่เกิดมาจากการที่มีผู้นำสับปะรดพันธุ์ภูเก็ตมาปลูกในบริเวณพื้นที่บ้านนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อกว่า 20 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะ คือผลขนาดเล็ก เฉลี่ยประมาณ 4-5 ผลต่อกิโลกรัม  มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เนื้อแห้งสีเหลืองทอง เนื้อกรอบ รสชาติหวานอมเปรี้ยวนิดๆ  ให้ผลผลิตตลอดปี ปัจจุบันมีผู้นิยมบริโภคมาก และยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดมาก

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ทีมข่าว สวท.เชียงราย
บรรณาธิการ : วรางคณา อุ่นบ้าน
แหล่งที่มา : สวท.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ