บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จ.แม่ฮ่องสอน กว่า 46% ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 กระตุ้นเข็ม 3 แล้ว

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 108 ครั้ง

          นายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวถึงผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป เป้าหมาย 161,451คน ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้รับการฉีดวัคซีนสะสม จำนวน 36,952 โดส เป็นวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 25,932 คน (16.1%) ฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 9,246 คน (5.7%)
          นอกจากนี้ ได้ดำเนินการฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป้าหมาย 2,534 คน ฉีดกระตุ้นเข็มที่ 3 จำนวน 1,174 คน (46.3%)
          ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นมา ได้เริ่มการฉีดวัคซีน
แบบสลับฉีดตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข คือ เข็มที่ 1ฉีดวัคซีน Sinovac และเข็มที่ 2 ฉีดวัคซีน AstraZeneca ห่างจากเข็มแรก 3 - 4 สัปดาห์ ซึ่งมีข้อดี คือ วิธีการฉีดแบบใหม่นี้จะทำให้สามารถฉีดครบ 2 เข็ม ได้เร็วขึ้น ร่างกายสามารถสร้างภูมิคุ้มกันได้ดีและเร็วขึ้น นอกจากนี้ ยังช่วยลดความรุนแรงของโรค และลดการเสียชีวิตลงได้มาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ