จ.ลำปาง เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ประชาชน สะสมล่าสุดมากกว่า 1 แสนเข็ม จำนวน 8 หมื่นกว่าคน

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 15 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 129 ครั้ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เปิดเผยสรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ณ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ซึ่งได้ฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 107,558 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 86,392 คน เข็มที่ 2 จำนวน 18,182 คน เข็มที่ 3 จำนวน 2,984 คน รวม 86,392 คน จากจำนวนประชากรทั้งจังหวัด จำนวน 733,560 คน และมีการจองวัคซีนผ่านช่องทางต่างๆ จำนวน 340,888 คน อย่างไรก็ตามจังหวัดลำปางยังคงเดินหน้าให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ณ เวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 15 คน จำแนกเป็น จากโครงการรับคนลำปางกลับบ้าน 8 คน และตรวจพบภายในจังหวัด 7 คน หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 22 คน สถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 1,523คน อยู่ระหว่างการรักษา 320 คน หายแล้วกลับบ้าน 1,195 คน และเสียชีวิตสะสม 8 คน

อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการ DMHTT คือ D - Distancing อยู่ห่างกัน 1- 2 เมตร , M – Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย , H - Hand wash หมั่นล้างมือ ,T - Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ ,T - Thai Chana ใช้แอปฯ ไทยชนะ และอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร. 093 140 8023 ทุกวันเวลา 08.30 -16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 063 270 4713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ