ประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 91 ครั้ง

          นางธิติพร จินดาหลวง ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย กรรมการและสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกตรวจเยี่ยม ด.ญ. มาลิกา มีบุญทอง นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา เยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

          ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัด ของมูลนิธิ ฯ ได้มอบทุนการศึกษาสมทบเพื่อส่งเสริมการศึกษา ให้กับเยาวชนรายดังกล่าว จำนวน 1,000 บาท พร้อมให้คำแนะนำแก่เยาวชน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน มีความซื่อสัตย์ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูต่อบรรพบุรุษ บุพการี และผู้มีพระคุณ ที่สนับสนุนทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อเติบโตไปเป็นอนาคตของชาติ ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ