จังหวัดพะเยา มอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง ให้โรงพยาบาลพะเยา รักษาผู้ป่วยโควิด 19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 19 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 78 ครั้ง

 

 

               วันที่ 19 ส.ค.2564 นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ในพิธีมอบเครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง (Humidifier with Integrated Flow Generator) รุ่น Airvo 2 ให้กับผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะแพทย์พยาบาล ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดพะเยา  โดยมีนางประภากร  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายเทวา  ปัญญาบุญ ปลัดจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด  และหัวหน้าส่วนราชการร่วมในพิธี   
          ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้ง "กองทุนคนมหาดไทยร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือประชาชนจากภัยโควิด - 19" เพื่อช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งคณะกรรมการกองทุนฯ ได้มีมติให้จัดซื้อ "เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง" มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อบริจาคให้กับโรงพยาบาลประจำจังหวัด นำไปใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
            โดยจังหวัดพะเยา ได้รับมอบ "เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง" จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 200,000 บาทเพื่อนำไปใช้ประโยชน์กับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และผู้ป่วยโรคอื่น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
บรรณาธิการ : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ