จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษามอบแสงไฟ สื่อ IT เพื่อเด็กน้อยบนดอยสูง

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 23 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 126 ครั้ง

          วันที่ (23 สิงหาคม 2564) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษามอบแสงไฟ สื่อ IT เพื่อเด็กน้อยบนดอยสูง ณ วัดพระธาตุดอยกองมู ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          มีผู้ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาแก่เด็กน้อยบนดอยสูง อาทิ คณะนักศึกษาหลักสูตร นักบริหารการงบประมาณระดับสูงรุ่นที่ 2 จำนวน 50,000 บาท กลุ่มโรงเรียนต่างๆในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้ร่วมมีจิตศรัทธาอีกหลายกลุ่มร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา

          การทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในครั้งนี้ เพื่อจัดหาทุนจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ได้มีไฟฟ้าใช้ ตลอดจนจัดซื้อเครื่องมือสื่อสาร ICT มาใช้ในการเรียน การสอน ให้เด็กในถิ่นทุรกันดารได้มีโอกาสทางการศึกษา และยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อีกทั้ง เพื่อนำรายได้ไปพัฒนาการศึกษาในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และพัฒนาการศึกษาให้นักเรียนมีศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ