รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดการอบรมหมอดินอาสา จาก 4 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ที่ดินแก่เกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 17 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 612 ครั้ง

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปี 2563 ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแม่ฮ่องสอน อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต6 จัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายหมอดินอาสา สาขาวิชาการต่างๆ และถอดบทเรียน นำไปสู่การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ และเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหมอดินอาสาที่ประสบความสำเร็จ

            รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ในประเทศไทยมีหมอดินอาสาทั้งหมด 7 หมื่นกว่าชีวิต หมอดินอาสาถือเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าแก่สังคม ชุมชม เป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับในชุมชน เพราะเป็นผู้ให้ความรู้แก่เกษตรกร เป็นผู้นำด้านดินในชุมชนที่ตั้งอยู่ อีกทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการถ่ายทอดความรู้แก่พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศ การอบรมหมอดิน 4.0 จะช่วยพัฒนาที่ดินในการที่จะให้ดินที่มีอยู่ กลายเป็นดินที่มีคุณภาพเพื่อเป็นมรดกที่ดีแก่ลูกหลานในอนาคต นำไปสู่การมีภาคการเกษตรที่มั่นคง การนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่หมอดินอาสาที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ลดการเผาเศษวัสดุพืช เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันจำนวน 7 ราย พร้อมร่วมในพิธีกล่าวเจตนารมณ์การขับเคลื่อนเครือข่ายหมอดินอาสา ซึ่งมีใจความสำคัญในเรื่องความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ดิน ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้ที่ดินแก่เกษตรกรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยั่งยืน

            มีกิจกรรม อาทิ การเสวนาสูตรสำเร็จการทำเกษตรอินทรีย์อย่างยั่งยืน การแบ่งกลุ่มถอดบทเรียนด้านการพัฒนาที่ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ำ เกษตรอินทรีย์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การบริหารเครือข่ายหมอดินอาสา เกษตรอัจฉริยะ และการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ มีหมอดินอาสาจากจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน ลำพูน และศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาที่ดินโครงการหลวง รวมจำนวน 500 คน เข้าร่วมกิจกรรม

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ