คุณภาพอากาศลำปางเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จังหวัดวางมาตรการเข้มแก้ปัญหา ขณะที่พะเยา แพร่ คุณภาพอาการมีผลกระทบต่อสุขภาพ

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 18 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 314 ครั้ง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง เปิดเผยข้อมูลคุณภาพอากาศ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ เวลา 09.00 น. โดยพบปริมาณฝุ่นละอองขนาด PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในพื้นที่ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 96 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มีค่าเกินมาตรฐาน คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ในพื้นที่ จ.ลำปาง คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพบปริมาณฝุ่นละอองขนาด PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเกินมาตรฐาน ในพื้นที่ ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง 54 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต.สบป้าด อำเภอแม่เมาะ 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 59 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ต.เเม่เมาะ อ.แม่เมาะ 56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ประชาชนควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง หากมีความจำเป็น สำหรับกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคภูมิแพ้ โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เด็กและคนชรา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์

ขณะเดียวกัน นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เน้นย้ำมาตรการในช่วง 60 วันห้ามเผา ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 30 เมษายน 2563 ในการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัด การขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์การห้ามเผาเด็ดขาดในจุดชุมชน จุดเสี่ยง จุดที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยและหน้าบ่อขยะทุกบ่อ รวมถึงการวางกำลังเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนประจำจุดต่างๆ และมาตรการตั้งจุดตรวจจุดสกัดการเข้าออกในพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่า

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ