ชาวลำปาง มากกว่า 1.4 แสนคน เชื่อมั่นวัคซีนโควิด-19 เดินหน้าสร้างภูมิคุ้มกันหมู่อย่างต่อเนื่อง

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2564
  • อ่าน : 206 ครั้ง

วันที่ 28 สิงหาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง  รายงานสรุปการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดลำปาง ณ เวลา 09.00 น. ฉีดวัคซีนแล้วทั้งหมด 188,726 เข็ม จำแนกเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 143,863 คน เข็มที่ 2 จำนวน 41,002 คน เข็มที่ 3 จำนวน 3,861 คน รวม 143,863 คน โดยจังหวัดลำปางจะให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่องตามที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล
สำหรับสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่ ณ เวลา 09.00 น. ของวันเดียวกัน พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 4 คน หายป่วยกลับบ้านวันนี้ 20 คน โดยสถานการณ์ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน พบผู้ป่วยสะสม 1,731 คน อยู่ระหว่างการรักษา 117 คน หายแล้วกลับบ้านสะสม 1,600 คน และเสียชีวิตสะสม 14 คน
อย่างไรก็ตาม จังหวัดลำปางขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดตามมาตรการ DMHTT คือ D - Distancing อยู่ห่างกัน 1- 2 เมตร , M – Mask wearing สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย , H - Hand wash หมั่นล้างมือ ,T - Testing ตรวจวัดอุณหภูมิ ,T - Thai Chana ใช้แอปฯ ไทยชนะ และอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนศูนย์โควิด-19 สสจ.ลำปาง โทร. 093 140 8023 ทุกวันเวลา 08.30 -16.30 น. หรือสอบถามที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี โทร. 0632704713
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ