พช.ลำปาง ชวนแต่งผ้าไทยสไตล์ร่วมสมัย เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ตลอดเดือนกันยายน 2564

  • ข่าวจาก : สวท.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 1 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 164 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง เชิญชวนหน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ตลอดเดือนกันยายน 2564 ในธีม “ผ้าไทยสไตล์ร่วมสมัย” เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 ให้วันที่ 20กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ ด้วยเหตุผลว่าเป็นวันที่เป็นสิริมงคล เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์ด้วยกัน คือ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติในขณะที่ยังทรงพระเยาว์เหมือนกัน ดังนั้น เยาวชนไทยจึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ ด้วยการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

นอกจากนี้ยังเป็นอนุรักษ์ผ้าไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน และขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยสู่การรักษาไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของผ้าไทย ตามที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้มีพระดำริพระราชทานแก่วงการผ้าไทยว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เมื่อคราวเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดงาน OTOP City 2020 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 โดยได้พระราชทานแบบลายผ้าชื่อลาย “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” รวมทั้งพระราชทานพระอนุญาตให้เป็นลายต้นแบบในการรังสรรค์ถักทอเรื่องราวไปตามแต่ละภูมิภาค ให้กลุ่มทอผ้าทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค สามารถนำไปใช้ทอผ้า ผลิตผ้า

         ทั้งนี้  เพื่อสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ ภูมิปัญญาผ้าไทยให้อยู่คู่คนไทย สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไทยต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : กาญจนา ฟูปิง
บรรณาธิการ : เยาวลักษณ์ เครือคำขาว
แหล่งที่มา : สวท.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ