สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ต่อเนื่อง ในครั้งนี้จัดกิจกรรมที่ใช้ชื่อว่า "กองฟาง" ให้กับ "นากเล็กเล็บสั้น" เพื่อผ่อนคลายความเครียดให้กับสัตว์

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 3 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 38 ครั้ง

      สวนสัตว์เชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์  สำหรับครั้งนี้  ได้จัดกิจกรรมให้แก่ "นากเล็กเล็บสั้น" โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า "กองฟาง” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สัตว์ได้มีกิจกรรมระหว่างวัน  ผ่อนคลายความเครียดให้กับสัตว์  โดยการนำกองฟางขนาดพอสมควร  ไปวางไว้ในส่วนจัดแสดงนากเล็กเล็บสั้น แล้วปล่อยให้นากเข้ามาเล่นกองฟางที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้

      ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตพฤติกรรมของสัตว์  ว่ามีการตอบสนองอย่างไรบ้าง  หลังจากการเฝ้าสังเกตุผลปรากฎว่า  นากเล็กเล็บสั้นให้ความสนใจกองฟางเป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ได้กำหนดไว้  โดยหลังจากนี้จะได้มีการเก็บข้อมูลเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างกิจกรรม  ที่เป็นประโยชน์  ส่งเสริมพฤติกรรมให้กับสัตว์ในความดูแลของสวนสัตว์เชียงใหม่  ในครั้งต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุพัฒน์ เลาห์กมล
บรรณาธิการ : สุพัฒน์ เลาห์กมล
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ