ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าหมู่บ้าน อำเภอสบเมย สามารถควบคุมและจัดการไฟป่าที่ลุกลาม ระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 ก.พ. 2563 จนบัดนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 411 ครั้ง

นายผะอบ บินสะอาด นายอำเภอสบเมย แจ้งว่า อำเภอสบเมยได้ทำการป้องกันไฟป่าและหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยในช่วงระหว่างวันที่ 14 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2563 ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าหมู่บ้าน บ้านผาผ่า หมู่ที่ 1 บ้านแม่เกาะ หมู่ที่ 3 บ้านคอนผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่คะตวน ออกปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวน และดับไฟป่าในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ และบริเวณใกล้เคียงรอบหมู่บ้าน/ชุมชน

ผลการปฏิบัติงาน ชุดปฏิบัติงานบ้านแม่เกาะ สามารถควบคุมและจัดการไฟป่าที่ลุกลาม บริเวณใกล้อ่างเก็บน้ำแม่เกาะ ได้สำเร็จ ซึ่งจากการสำรวจพื้นที่พบความเสียหายประมาณ 30 ไร่

ขณะที่ปฏิบัติการบ้านคอนผึ้ง สามารถควบคุมสถานการณ์การลุกลามของไฟป่า ที่เกิดขึ้นบริเวณรอยต่อเขตบ้านคอนผึ้ง กับเขตอำเภอแม่สะเรียง จนบัดนี้กลับเข้าสู่ภาวะปกติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ