ผู้ว่าฯแม่ฮ่องสอน มอบนายอำเภอ และท้องถิ่น เร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้อง และความจำเป็นของการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ประชาชน ย้ำการฉีดวัคซีนเป็นทางรอดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 76 ครั้ง

          นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ได้เดินทางลงพื้นที่อำเภอปางมะผ้า เพื่อมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า โดยมีนายชัยพล โรจนวิสิฐ นายอำเภอปางมะผ้า  นำผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล ร่วมรับนโยบาย

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ได้มีการเน้นย้ำเรื่องการขับเคลื่อนสถิติการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ของประชากรในพื้นที่ ซึ่งอำเภอปางมะผ้า เป็นอำเภอที่มีอัตราการฉีดวัคซีนน้อยที่สุด ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ขณะเดียวกันเมื่อดูภาพรวมทั้งประเทศ พบว่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีอัตราการฉีดวัคซีนน้อยกว่าจังหวัด อื่น ๆ เช่นกัน

          ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระบุว่า ได้รับฟังประเด็นปัญหาต่าง ๆ จากผู้นำในพื้นที่  และได้มอบนโยบายเพื่อเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องให้กับประชาชน ให้เข้าใจและรับทราบถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีน ป้องกัน COVID-19 เพราะการฉีดวัคซีนเป็นทางรอดในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 เนื่องจากเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ