คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์ 5 คลัสเตอร์ ในพื้นที่อำเภอสบเมย

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 128 ครั้ง

          วันที่ 7 กันยายน 2564 (เวลา 11.00 น.) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 21/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย ภายหลังการประชุมได้สรุปรายงานถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณีพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) ในพื้นที่อำเภอสบเมย จำนวน 5 คลัสเตอร์ ดังนี้

         คลัสเตอร์ ที่ 1 พื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ (Camp) บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ 7 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 2 ราย รายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564 ผู้ป่วยทั้งหมดรักษาในสถานที่แยกกักโรคของ Camp ปัจจุบันรักษาหายแล้วทั้ง 2 ราย แล้ว

         คลัสเตอร์ ที่ 2 พื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ (Camp) บ้านแม่ละอูน หมู่ 2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 15 ราย รายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 ผู้ป่วยทั้งหมดรักษาในสถานที่แยกกักโรคของ Camp รักษาหายแล้ว 6 ราย อยู่ระหว่างรักษา 9 ราย อาการสีเขียว 7 ราย สีเหลือง 2 ราย โดย รพ.แม่สะเรียง ได้สนับสนุนยาฟาวิพิราเวียร์ ในการรักษาผู้ป่วย

         คลัสเตอร์ ที่ 3 หมู่บ้านห้วยมะโอ หมู่ 2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ อ.สบเมย ประมาณ 111 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 11 ราย รายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 รักษาที่โรงพยาบาล 10 ราย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation; CI) 1 ราย และมีผู้ป่วยเข้าข่าย (มีผล ATK เป็นบวก) 19 ราย ทั้งหมดรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน (Home Isolation; HI)

          คลัสเตอร์ ที่ 4 โรงเรียนและหมู่บ้านสบเมย หมู่ 4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการ อ.สบเมย ประมาณ 106 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาเดินทางโดยทางรถยนต์ประมาณ 4 ชั่วโมง หรือ ทางเรือจากหมู่บ้านแม่สามแลบ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง มีผู้ป่วยยืนยัน 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 บุคลากรครู ศึกษานิเทศก์ 10 ราย และผู้สัมผัส 4 ราย รวม 14 ราย รายสุดท้ายพบ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 รักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมด กลุ่มที่ 2 ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 11 ราย รายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รักษาที่โรงพยาบาล 7 ราย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation ; CI ) 4 ราย และมีผู้ป่วยเข้าข่าย (มีผล ATK เป็นบวก) 46 ราย ทั้งหมดรักษาแบบแยกกักตัว ที่บ้าน (Home Isolation; HI)

          คลัสเตอร์ ที่ 5 นักเรียนโรงเรียนสบเมยวิทยาคมและหมู่บ้านคอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะตวน อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน 13 ราย ผู้ป่วยรายสุดท้ายพบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 รักษาที่โรงพยาบาล 13 ราย โดยมีความเชื่อมโยงกับ คลัสเตอร์ ที่ 4 ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนเดินทางกลับจากหมู่บ้านสบเมยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ