ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน ส่งทีมสาธารณสุข คุมโควิด19 หลังพบ 5 คลัสเตอร์ พื้นที่ อ.สบเมย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 7 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 153 ครั้ง

          วันที่ 7 กันยายน 2564 ที่อำเภอสบเมย นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสบเมย โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่กรณีพบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในพื้นที่อำเภอสบเมย ประกอบด้วย
          Cluster ที่ 1 พื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่ลามาหลวง หมู่ 7 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 2 ราย เข้ารับการรักษาในสถานที่แยกกักโรคของ Camp ปัจจุบันรักษาหายแล้วทั้ง 2 ราย
          Cluster ที่ 2 พื้นที่พักพิงผู้หนีภัยจากการสู้รบ บ้านแม่ละอูน หมู่ 2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 15 ราย เข้ารับรักษาในสถานที่แยกกักโรคของ Camp รักษาหายแล้ว 6 ราย อยู่ระหว่างรักษา 9 ราย 
          Cluster ที่ 3 หมู่บ้านห้วยมะโอ หมู่ 2 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน จำนวน 11 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 10 ราย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน 
1 ราย และมีผู้ป่วยเข้าข่าย 19 ราย ทั้งหมดรักษาแบบแยกกักตัวที่บ้าน
          Cluster ที่ 4 โรงเรียนและหมู่บ้านสบเมย หมู่ 4 ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน 2 กลุ่ม คือ
               กลุ่มที่ 1 บุคลากรครู ศึกษานิเทศก์ 10 ราย และผู้สัมผัส 4 ราย รวม 14 ราย ทั้งหมดเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล
               กลุ่มที่ 2 ประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 11 ราย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 7 ราย รักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน 4 ราย และมีผู้ป่วยเข้าข่าย 46 ราย ทั้งหมดรักษาแบบแยกกักตัว ที่บ้าน
          Cluster ที่ 5 นักเรียนโรงเรียนสบเมยวิทยาคมและหมู่บ้านคอนผึ้ง ม.5 ต.แม่คะวน อ.สบเมย มีผู้ป่วยยืนยัน 13 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล 13 ราย โดยมีความเชื่อมโยงกับ           Cluster ที่ 4 ซึ่งเป็นเด็กนักเรียนเดินทางกลับจากหมู่บ้านสบเมยเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

          และการดำเนินมาตรการควบคุมโรคแบบ Bubble & Sealed แยกกักคนที่ติดเชื้อ หรือคนป่วยออกจากคนที่ยังไม่ป่วย เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติภายในบริเวณที่กำหนด และคุมไว้สังเกตจนกว่าจะพ้นระยะแพร่เชื้อ (เป็นเวลา 28 วัน ในกรณีโรค COVID-19) สำหรับผู้ติดเชื้อ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการ จะให้การรักษาตามสภาพอาการ คือ  ผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ หรือ ผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย ให้แยกกักตนเองที่บ้าน , ผู้ป่วยที่มีอาการปานกลาง หรือ เป็นกลุ่มเสี่ยง ให้การรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน  , ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง นำส่งรักษาที่โรงพยาบาล
          ขณะที่ ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอสบเมย ซึ่งมีนายอำเภอเป็นประธาน ได้มีคำสั่งดำเนินการควบคุมโรคโดยศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสบเมยจะทำประกาศมาตรการ Bubble&sealed แบบเข้มข้น และแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเข้มข้น ทั้งนี้ ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกพื้นที่ รวมทั้งไม่อนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสน และตื่นตระหนกในชุมชน โดย อบต.แม่สามแลบ จะรับผิดชอบในการจัดหาอาหาร และวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำรงชีพ ให้แก่ประชาชน ตลอดระยะเวลาที่มีการปิดหมู่บ้าน ดังนี้
               - หมู่บ้านห้วยมะโอ เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ครบกำหนดวันที่ 27 กันยายน 2564
               - หมู่บ้านสบเมย เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2564 ครบกำหนดวันที่ 30 กันยายน 2564 

          ส่วนหมู่บ้านแม่สวด และหมู่บ้านแม่คะตวน อยู่ในระหว่างพิจารณากำหนดช่วงเวลาดำเนินการ  และโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ดำเนินการควบคุมโรคแบบ bubble & sealed ในหอพักประจำของโรงเรียน จำนวน 263 ราย และติดตามนักเรียนที่ไม่ได้อยู่หอพักประจำของโรงเรียนอีกจำนวนหนึ่ง เพื่อดำเนินการตรวจและคุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน ตามมาตรการทางสาธารณสุข

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทยฺ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ