คนแม่เหาะ จ.แม่ฮ่องสอน ยกหมู่บ้าน เข้ารับวัคซีนโควิดวันเดียว 401 คน

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 70 ครั้ง

         นายแพทย์บัณฑิต ดวงดี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สะเรียง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ออกให้บริการเชิงรุกฉีดวัคซีนโควิด เข็มที่ 1 ซิโนแวค (SINOVAC) ให้กับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้มารับบริการ ฉีดวัคซีน รวมทั้งสิ้น 401 คน จากการเฝ้าระวังหลังจากการฉีดวัคซีน 30 นาที ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีดวัคซีน

          ในการนี้ นายชนก มากพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายแพทย์เอกชัย คำลือ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางวิลาวัณย์ คัดเชียงแสน นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สะเรียง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกดังกล่าว พร้อมมอบกระเช้าของขวัญ น้ำดื่ม ขนมให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้กำลังใจสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และประชาชน พบปะผู้ที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด

          ทั้งนี้ แผนการดำเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุกในห้วงเดือนกันยายน 2564 เครือข่ายสุขภาพอำเภอแม่สะเรียง มีแผนปฏิบัติการต่อเนื่องทั้งเดือน ดังนี้ 10 ก.ย. 64 ลงพื้นที่ รพ.สต.ห้วยสิงห์ / 10 ก.ย. 64 ลงพื้นที่ รพ.สต.โพซอ / 14 ก.ย. 64 ลงพื้นที่ รพ.สต.ทุ่งแล้ง / 15 ก.ย. 64 ลงพื้นที่ รพ.สต.น้ำดิบ / 16 ก.ย. 64 ลงพื้นที่ รพ.สต.ป่าแป๋ / 17 ก.ย. 64 ลงพื้นที่ รพ.สต.แม่ต้อบ / 20 ก.ย. 64 ลงพื้นที่ รพ.สต.สบหาร โดยการดำเนินการเป็นไปอย่างปลอดภัยเช่นเดียวกับมาตรฐานในโรงพยาบาล เพื่อให้การฉีดวัคซีนครอบคลุมทั่วถึง ยับยั้งการแพร่ระบาด รวมไปถึงอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทาง

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ