ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ประจำปี 2564

  • ข่าวจาก : สวท.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 8 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 145 ครั้ง

              นายสัตวแพทย์ สมบัติ ศุภประภากร ปศุสัตว์จังหวัดพะเยา พร้อม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ , เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ , เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ใจ ร่วมงานในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สืบสานต่อยอดเพื่อปวงประชา ณ สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา โดยกิจกรรมภายในงาน มีการให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ แจกเวชภัณฑ์และวัคซีนสำหรับสัตว์ปีก , ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า , ผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสุนัขและแมว , ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการเลี้ยงสัตว์และสุขภาพสัตว์ มีผู้เข้ารับการบริการทั้งสิ้น จำนวน 37 ราย สัตว์เลี้ยงเข้ารับบริการ จำนวน 3 ตัว  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายประมวล อุปกิจ
บรรณาธิการ : นางสาวนันทวรรณ กันคำ
แหล่งที่มา : สวท.พะเยา

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ