อำเภอไชยปราการ จัดอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  • ข่าวจาก : สวท.ฝาง
  • เมื่อวันที่ : 19 ก.พ. 2563
  • อ่าน : 394 ครั้ง

อำเภอไชยปราการ จัดอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้คนในท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช้าวันนี้( 19 ก.พ.63) ที่หอประชุม เทศบาลตำบลไชยปราการ นายอนวัช สัตตบุศย์ นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง 19 -21 กุมภาพันธ์ 2563 โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้วิชาความสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยกับประเทศไทย/อุดมการณ์ สถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดการสาธารณภัย การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในรถกู้ภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์กู้ภัย เทคนิคการกู้ภัย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย การป้องกันและระงับอัคคีภัย เทคนิคและวิธีการดับไฟป่าและการกำจัดเชื้อเพลิง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้คนในท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
บรรณาธิการ : ถนอม ศรีแก้วเลิศ
แหล่งที่มา : สวท.ฝาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ