สำนักงานชลประทานที่ 1 ระบุ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากกว่า ร้อยละ 50 ของความจุอ่าง

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 26 ครั้ง

      สถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มีปริมาณน้ำทั้งหมด 94 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 35 ของความจุอ่าง โดยมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง 482,000 ลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำออกจากอ่าง 252,000 ลูกบาศก์เมตร ขณะที่ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ มี ปริมาณน้ำสะสม 50 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 19 ของความจุอ่าง มีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่าง 816,000 ลูกบาศก์เมตร และระบายน้ำออกจากอ่าง 37,000 ลูกบาศก์เมตร ส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 19 แห่ง มีปริมาณน้ำทั้งหมด  41 ล้าน ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ  30% ของความจุทั้งหมด โดยอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ สำนักงานชลประทานที่ 1 มีพื้นที่รองรับน้ำได้มากกว่าร้อยละ 50 ของความจุอ่างทั้งหมด

      สำหรับการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยนั้น  สำนักงานชลประทานที่ 1 ได้ตรวจสอบสภาพอาคาร ชลประทาน 831 แห่ง พร้อมใช้งาน 821 แห่ง อีก 10 แห่งอยู่ระหว่างการปรับปรุงซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการน้ำฤดูฝน ปี 2564 และกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ กว่า 44,850 ตัน

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีระพงษ์ โลหะวัชระ
บรรณาธิการ : สุบิน คำฝั้น
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ