ครม. เคาะ โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 5

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 28 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 5 จำนวน 1,013 โครงการในพื้นที่ 11 จังหวัด วงเงินรวม 3,484 ล้านบาท โดยใช้งบกลางสำรองฉุกเฉิน เมื่อรวมกับโครงการฯ ที่ได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ 4 ครั้ง รวมเป็น 8,516 โครงการ 70 จังหวัด ซึ่งจะมีวงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 19,904 ล้านบาท

สำหรับ 11 จังหวัดที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย ลำพูน จำนวน 115 โครงการ วงเงิน 185 ล้านบาท , ลำปาง จำนวน 64 โครงการ วงเงิน 298 ล้านบาท , เชียงราย จำนวน 89 โครงการ วงเงิน 355 ล้านบาท , เพชรบูรณ์ จำนวน 89 โครงการ วงเงิน 232 ล้านบาท , มุกดาหาร จำนวน 246 โครงการ วงเงิน 219 ล้านบาท , นนทบุรี จำนวน 45 โครงการ วงเงิน 168.61 ล้านบาท , สมุทรปราการ จำนวน 53 โครงการ วงเงิน 312 ล้านบาท , กาญจนบุรี จำนวน 47 โครงการ วงเงิน 313 ล้านบาท , ชลบุรี จำนวน 82 โครงการ วงเงิน 546 ล้านบาท , ระยอง จำนวน 125 โครงการ วงเงิน 401 ล้านบาท และภูเก็ต จำนวน 58 โครงการ วงเงิน 450 ล้านบาท

จำนวน 1,013 โครงการจำแนกลักษณะได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโครงการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า จำนวน 46 โครงการ หรือ ร้อยละ5 ของจำนวนโครงการรวม , กลุ่มโครงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่า เพิ่มด้านการเกษตร จำนวน 33 โครงการ หรือร้อยละ 3 ของจำนวนโครงการรวม , โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำนวน 43 โครงการ หรือร้อยละ 4 ของจำนวนโครงการรวม  และกลุ่มโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 891 โครงการ หรือร้อยละ 88 ของจำนวนโครงการ

โดยประโยชน์ที่จะได้รับ คือเกิดการจ้างงานในพื้นที่ประมาณ 36,070 คน และมีผู้ได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3,602,819 คน และไม่น้อยกว่า 38,721 ครัวเรือน รวมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ          ของสินค้า ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในหมู่บ้านและชุมชน

ทั้งนี้โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 2,117 โครงการ 23 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ ขอนแก่น สิงห์บุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง และสตูล

โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 2,186 โครงการ 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร สระบุรี นครปฐม จันทบุรี พังงา ระนอง นราธิวาสและปัตตานี

โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 1,766 โครงการ 10 จังหวัด ได้แก่ แพร่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อำนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 4 จำนวน 1,434 โครงการ 14 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย นครพนม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ลพบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครนายก และยะลา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
บรรณาธิการ : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ