อนุมัติงบโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก วงเงิน 3,484 ล้านบาท ครั้งที่ 5....

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.เชียงราย
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 65 ครั้ง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากครั้งที่ 5 จำนวน 1,013 โครงการในพื้นที่ 11 จังหวัด วงเงินรวม 3,484 ล้านบาท โดยใช้งบกลางสำรองฉุกเฉิน เมื่อรวมกับโครงการฯ ที่ได้อนุมัติไปแล้วก่อนหน้านี้ 4 ครั้ง รวมเป็น 8,516 โครงการ 70 จังหวัด ซึ่งจะมีวงเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ 19,904 ล้านบาท

 

  1. จังหวัดที่ได้รับอนุมัติโครงการฯ ครั้งที่ 5 ประกอบด้วย

 

- ลำพูน จำนวน 115 โครงการ วงเงิน 185 ล้านบาท

- ลำปาง จำนวน 64 โครงการ วงเงิน 298 ล้านบาท

- เชียงราย จำนวน 89 โครงการ วงเงิน 355 ล้านบาท

- เพชรบูรณ์ จำนวน 89 โครงการ วงเงิน 232 ล้านบาท       

- มุกดาหาร จำนวน 246 โครงการ วงเงิน 219 ล้านบาท

- นนทบุรี จำนวน 45 โครงการ วงเงิน 168.61 ล้านบาท

- สมุทรปราการ จำนวน 53 โครงการ วงเงิน 312 ล้านบาท

- กาญจนบุรี จำนวน 47 โครงการ วงเงิน 313 ล้านบาท

- ชลบุรี จำนวน 82 โครงการ วงเงิน 546 ล้านบาท

- ระยอง จำนวน 125 โครงการ วงเงิน 401 ล้านบาท

- ภูเก็ต จำนวน 58 โครงการ วงเงิน 450 ล้านบาท

 

          จำนวน 1,013 โครงการจำแนกลักษณะได้ 4 กลุ่ม ได้แก่

          1) กลุ่มโครงการพัฒนาสินค้า ท่องเที่ยว บริการและการค้า จำนวน 46 โครงการ หรือ ร้อยละ5 ของจำนวนโครงการรวม

          2) กลุ่มโครงการยกระดับประสิทธิภาพและสร้างมูลค่า เพิ่มด้านการเกษตร จำนวน 33 โครงการ หรือร้อยละ 3 ของจำนวน โครงการรวม

          3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน จำนวน 43 โครงการ หรือร้อยละ 4 ของจำนวนโครงการรวม

          4) กลุ่มโครงการที่เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานจำนวน 891 โครงการ หรือร้อยละ 88 ของจำนวนโครงการ

          ประโยชน์ เกิดการจ้างงานในพื้นที่ประมาณ 36,070 คน และมีผู้ได้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 3,602,819 คน และไม่น้อยกว่า 38,721 ครัวเรือน รวมทั้งช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพ          ของสินค้า ทักษะและความรู้ในการประกอบอาชีพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการฟื้นตัวและพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจในหมู่บ้านและชุมชน

 

         - โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 1 จำนวน 2,117 โครงการ 23 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร พิจิตร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ ขอนแก่น สิงห์บุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ฉะเชิงเทรา ตราด สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช ชุมพร พัทลุง สงขลา กระบี่ ตรัง และสตูล

         - โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 2 จำนวน 2,186 โครงการ 12 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร สระบุรี นครปฐม จันทบุรี พังงา ระนอง นราธิวาสและปัตตานี

         - โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 3 จำนวน 1,766 โครงการ 10 จังหวัด ได้แก่ แพร่ พิษณุโลก ตาก สุโขทัย ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อำนาจเจริญ พระนครศรีอยุธยา ปราจีนบุรี และสระแก้ว 

         - โครงการพัฒนาฯ ครั้งที่ 4 จำนวน 1,434 โครงการ 14 จังหวัด ได้แก่ พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ เลย นครพนม บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ลพบุรี อ่างทอง สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครนายก และยะลา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เนตรนิล เกิงฝาก
บรรณาธิการ : ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
แหล่งที่มา : ส.ปชส.เชียงราย

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ