พาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ดำเนินการมาแล้ว 1 สัปดาห์ มีประชาชนมาซื้อสินค้า 1,475 คน สามารถลดค่าครองชีพได้ทั้งสิ้น 182,017 บาท

  • ข่าวจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดแพร่ แจ้งผลการจัดจำหน่ายสินค้าพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ตามโครงการ พาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID – 19 ปี 2564 ในรอบ 7 วัน ระหว่างวันที่ 9 – 15 กันยายน 2564 จัดทำจำหน่าย 4 ครั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหนองม่วงไข่ อำเภอสูงเม่น อำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง คิดเป็นมูลค่ารวม 754,284 บาท ประชาชนมาซื้อสินค้า จำนวน 1,457 คน สามารถลดค่าครองชีพได้ทั้งสิ้น 182,017 บาท

ทั้งนี้ การจำหน่ายสินค้าพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ตามโครงการพาณิชย์ร่วมใจสู้ภัย COVID-19 ปี 2564 กำหนดจัดทั้งหมด 8 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ในพื้นที่ 8 อำเภอของจังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 9 - 24 กันยายน 2564 โดยจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาชดเชยต่ำกว่าท้องตลาด 15 – 30% เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และลดค่าครองชีพของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          สินค้าที่จำหน่ายประกอบด้วย ไข่ไก่เบอร์ 2 น้ำตาลทราย น้ำมันพืชปาล์ม น้ำมันพืชถั่วเหลือง ข้าวสารหอมมะลิ ปลากระป๋อง ผงซักฟอก บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป โดยได้รับความร่วมมือจากห้างมาร์คโฟร์ พลาซา ห้างท้องถิ่นของจังหวัดแพร่นำสินค้าอุปโภค บริโภค กว่า 40 รายการ มาจำหน่ายในราคาพิเศษพร้อมของแถมมากมายให้กับประชาชนที่มาเลือกซื้อสินค้า  รวมถึงโรงสีแพร่รุ่งเรือง อินเตอร์ไรซ์ 2007 นำข้าวสารเหนียวและข้าวสารหอมมะลิมาร่วมลดราคาจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย  ทั้งนี้ ได้มีปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : พิรุณพร แสงสร้อย สวท.แพร่
บรรณาธิการ : ว่าที่ ร.ต.หญิงศศิวิมล บริบุญวงค์
แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ