วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ และชาติพันธุ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

  • ข่าวจาก : สวท.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 50 ครั้ง

          ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่ และชาติพันธุ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน

          โดยภายในงานมีกิจกรรม ได้แก่ การนำเสนอผลการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สืบสานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์แห่งเมืองแม่ฮ่องสอน , เวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน , และเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือยุคโควิด-19

          มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้แทนเครือข่าย อาจารย์และนักศึกษาทาง On site จำนวน 50 คน และรับชมผ่านระบบ Online ภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : จามจุรี ยรรยง
บรรณาธิการ : -
แหล่งที่มา : สวท.แม่ฮ่องสอน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ