จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจเชิงรุกต่อเนื่อง ทำให้วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 10 ราย ทั้งหมดเข้าสู่กระบวนการรักษาเรียบร้อยแล้ว

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 69 ครั้ง

         วันนี้ (16 ก.ย. 64) นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในกรระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอนว่า ในวันนี้ มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ทั้งหมด 192 ราย พบเชื้อ 10 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

         รายที่ 523 - 532 รวม 10 ราย เพศชาย 3 ราย เพศหญิง 7 ราย อยู่ใน อ.แม่สะเรียง 2 ราย อ.สบเมย 8 ราย โดยเป็นนักเรียน 6 ราย เจ้าหน้าที่ ตชด. 1 ราย และประชาชน 3 ราย ทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีความเชื่อมโยงของ คลัสเตอร์โรงเรียนสบมยวิทยาคม เข้ารับการกักกันตัวที่ศูนย์กักกันของโรงเรียนและชุมชน ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาที่ รพ.สบเมย 8 ราย และ รพ.แม่สะเรียง 2 ราย

         สำหรับผู้ป่วยที่เป็นเด็กนักเรียน หากประเมินแล้วไม่มีอาการป่วยรุนแรง จะส่งต่อเข้ารับการรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน (Community Isolation; C) โรงเรียนสบเมยวิทยาคมต่อไป ปัจจุบันพบผู้ป่วยยืนยันใน Cluster โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จำนวนทั้งสิ้น 203 ราย

         สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 532 ราย เป็นเพศชาย 259 ราย และเพศหญิง 273 ราย เสียชีวิต 4 ราย (0.7%) รักษาหายแล้ว 292 ราย (54.9%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 236 ราย (44.4%) รักษาอยู่ที่รพ.ศรีสังวาลย์ 6ราย รพ.แม่สะเรียง 15 ราย รพ.ปาย 12 ราย รพ.สบเมย 38 ราย ( รร.สบเมยวิทยาคม 54 ราย CI บ้านสบเมย 4 ราย CI วัดอมราวาส 3 ราย และรพ.สนาม 2 แห่งรวม 104 ราย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ