รอง สสจ.แม่ฮ่องสอน เผย คลัสเตอร์ห้วยมะโอ อ.สบเมย เริ่มคลี่คลาย หากไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม คาดว่าปลายเดือนจะเปิดให้เดินทางเข้าออกได้

  • ข่าวจาก : สวท.แม่สะเรียง
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 56 ครั้ง

           วันนี้ (16 ก.ย. 64) นายแพทย์ทศพล  ดิษฐ์ศิริ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยถึง การปฏิบัติการควบคุมโรคของคลัสเตอร์บ้านห้วยมะโอ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมงจากตัวอำเภอ ควบคู่กับการที่ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสบเมย ได้ประกาศปิดหมู่บ้าน ตามมาตรการ Bubble and Seal พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องอุปโภคบริโภคเข้าดูแลประชาชนภายในหมู่บ้าน ทำให้สามารถคุมพื้นที่การระบาดได้ สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น

          จากการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกในห้วงที่ผ่านมา พบผู้ป่วยยืนยัน 11 ราย เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกลุ่มที่เป็นผู้ป่วย 608 ให้เข้ารักษาในโรงพยาบาล ส่วนผู้เข้าข่ายติดเชื้อ 19 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการ ให้เข้ารับการรักษาในสถานที่กักกันในชุมชน (Community Isolation ; CI) หรือ แยกรักษาที่บ้าน (Home Isolation ; HI) โดยจะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้าไปประเมินอาการอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสาธารณสุข พร้อมจัดยาต้านไวรัสและฟ้าทะลายโจร เฝ้าระวังจนครบระยะเวลา 14 วัน ซึ่งจะครบในวันที่ 17 กันยายน 2564

           จากนั้น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขของอำเภอสบเมย จะลงพื้นที่ไปเจาะเลือดเพื่อตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดี้ หากมีภูมิคุ้มกันจะให้เฝ้าระวังจนครบ 28 วัน โดยจะครบในวันที่ 27 กันยายน 2564 แต่ในกรณีที่ตรวจแล้วไม่พบภูมิคุ้มกัน ต้องตรวจหาเชื้อซ้ำอีกครั้ง หากไม่ติดเชื้อจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ แต่หากพบว่าติดเชื้อ จะดำเนินการแยกกักเพื่อไม่ให้ปะปนกับประชาชนกลุ่มอื่น

            ทั้งนี้ ภาพรวมพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หากประเมินสถานการณ์แล้วไม่มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มเติมจะทำการเปิดหมู่บ้านให้สามารถเดินทางเข้าออกได้ในระยะต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : เกษศินี รัตนพันธ์
บรรณาธิการ : สมชาย เกิงฝาก
แหล่งที่มา : สวท.แม่สะเรียง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ